Výrobky

Expanzní nádoby a systémy 

Od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. A typické pro Reflex: kvalita je vždy na prvním místě! Klasické tlakové expanzní nádoby s membránou, multifunkční expanzní automaty (kompresorové, čerpadlové).

Více

Doplňovací a odplyňovací systémy 

Zařízení pro automatické doplňování a odstraňování rozpuštěného plynu ze soustavy. V rozsáhlém programu Reflexu najdete vedle tlakových expanzních nádob i zařízení pro odvzdušňování, odplyňování, doplňování a změkčování. I malé a střední soustavy s plným komfortem!

Více

Odvzdušňovače, odlučovače vzduchu a kalu 

Pro topné soustavy platí, že kde je vzduch, není voda a kde není voda, není teplo! Aby teplonosné medium v oběhových soustavách naplněných kapalinou mohlo cirkulovat, je nutné odvést volný plyn ve formě bublin ze soustavy ven.

Více

Příslušenství a akumulační zásobníky 

Užitečné doplnění výrobního programu. Rozsáhlý program Reflexu pro řešení expanze, odplyňování a doplňování je citlivě doplněn praktickým programem, který nabízí příslušenství k těmto zařízením - zásobníkové ohřívače pro ohřev TUV a zásobníky na topné nebo chladicí médium.

Více

Výměníky tepla 

Klasický program Reflexu, zásobníkové ohřívače vody a solární kolektory, je optimálně doplněn o pájené nerezové deskové výměníky 'longtherm'. Můžeme nabídnout zcela nové možnosti – např. průtočný ohřev vody, nebo ohřev vody a její následnou akumulaci v zásobníku.

Více

Zásobníkové ohřívače 

Naše požadavky na komfort bydlení neustále rostou. Současně se vyžaduje snižování spotřeby energií. Oba aspekty, požadavek komfortu a ochrany životního prostředí, je možné, díky zásobníkovým ohřívačům Reflex uspokojivě kombinovat.

Více

Solární systémy 

Tepelná solární technika je dnes nedílnou součástí domovní techniky. Solární zařízení firmy Reflex mohou být použita nejen k ohřevu teplé vody ale i pro podporu vytápění. Správně navržené zařízení může pokrýt 50 až 60% spotřeby energie na ohřev teplé vody.

Více