Servis Reflex

Pro jakékoliv servisní zásahy- záruční i pozáruční - na zařízeních Reflex, konzultace před a po uvedení do provozu, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy kontaktujte centrálu servisu. Ta následně dle umístění zařízení zajistí některého z rozsáhlé sítě našich servisních partnerů v daném regionu.

Centrála servisu

Servisní středisko
Reflex CZ, s.r.o

Dlouhá 231
277 11 Libiš

Vedení servisu: Kotek Jan
Technik: Přibyl Karel
Technik: Svoboda David
Fakturace: Kotková Martina

Email: servis@reflexcz.cz
606 600 218
602 236 241
722 127 223
724 062 215

Fax: 910 332 211

Společnost Protto servis s.r.o., dceřiná společnost českého zastoupení Reflex CZ, zajišťovala již od roku 1996 servisní služby všech výrobků značky Reflex a Otto Heat. Dlouhodobá spolupráce byla postavena na kvalitních službách, širokých znalostech, zkušenostech a profesionálnímu přístupu.

Úspěšná spolupráce mezi oběma firmami a snaha o ještě větší propojení prodeje a poprodejních služeb vyústila k 1.1.2019 k fúzi obou společností a k zániku společnosti Protto servis, s.r.o. s tím, že jmění této zanikající společnosti jakož i veškerá práva a povinnosti přešla na nástupnickou společnost REFLEX CZ, s.r.o. Kontaktní osoby střediska servisu zůstávají stejné, a taktéž zázemí servisního střediska v Libiši u Neratovic zůstává nezměněno.

Firemní servis Reflex nabízí servisní služby 24 hodin denně, záruční i pozáruční opravy, konzultace k zapojením, zprovoznění produktů, řešení komunikace produktů, pravidelné revize a zaškolení obsluhy.

Nabízíme Vám jedinečnou službu v této oblasti – prodloužení záruky na všechna námi revidovaná zařízení na 5 a v některých případech až na 7 let provozu.