Odvzdušňovače, odlučovače vzduchu a kalu

Odvzdušňovače, odlučovače vzduchu a kalu

Pro topné soustavy platí, že kde je vzduch, není voda a kde není voda, není teplo!

Aby teplonosné medium v oběhových soustavách naplněných kapalinou mohlo cirkulovat, je nutné odvést volný plyn ve formě bublin ze soustavy ven. To se provádí buď pomocí ručně obsluhovaných armatur, nebo lepším způsobem automaticky. U automatické varianty je důležitým požadavkem na příslušnou armaturu, aby pracovala trvale spolehlivě a především nevykazovala netěsnosti.