Odlučovače nečistot a kalů Exdirt

Odlučovače nečistot a kalů exdirt

Slouží pro odloučení pevných částeček unášených oběhovou vodou

V soustavách narušují volné částečky tuhých látek, unášených proudem, bezvadnou funkci zdrojů tepla, termostatických ventilů nebo podobně citlivých částí. Jedná se především o korozní produkty, částečky nečistot z montážních prací a oprav nebo uvolňující se usazeniny vápníku.
Aby se riziko minimalizovalo, je nutné kaly a nečistoty shromažďovat a cíleně je přivádět na místo, z něhož pak mohou být ze soustavy odvedeny. V tomto ohledu dosahuje zařízení reflex ‚exdirt‘ vynikajících výsledků. Zabraňuje tomu, aby nečistoty byly strhávány proudem a usazovaly se v nežádoucích místech (otopná tělesa, vodorovné úseky potrubí, zdroje tepla, armatury atd.).

Technické údaje:

  • těleso z mosazi, oceli
  • montážní poloha vodorovná, svislá
  • varianty připojeni: závit, svěrný kroužek, příruba, navařovací hrdlo
  • max. provozní tlak: 10 barů
  • provozní teplota: 110 °C
  • revizní otvor