Odkalovací nádoba EB

Odkalovací nádoba EB

Odkalovací nádoba EB je zkonstruována tak, aby zachytila i jemný kal. Z tohoto důvodu se velmi hodí pro osazení do starších systémů. Doporučujeme montovat na vratné potrubí před zdroj, který je tak chráněn proti usazeninám.

Princip

Odkalovací nádoba EB podstatně snižuje rychlost proudění.
Důsledkem je usazování kalů ze systému. Nejméně jednou za rok je nutné nádobu odkalit.

Technické parametry

  • Schváleno podle EU směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG.
  • Šedá barva

Výrobní řada - 10 barů / 120 °C

Označení Objednací číslo Výkres
EB 30 8636000 knihovna
EB 60 8635100 knihovna
EB 80 8636200 knihovna
EB 100 8636300 knihovna
klíč označení: číslo udává celkový objem v litrech Vn

Výrobní řada - 6 barů / 120 °C

Označení Objednací číslo Výkres
EB 180 8632000 knihovna
EB 300 8633000 knihovna
EB 400 8634000 knihovna
EB 750 8634100 knihovna