Oddělovací nádoba V

Oddělovací nádoba V

Reflex oddělovací nádoba V chrání membránu nebo vak expanzní nádoby před nedovolenou teplotou.
Nejvyšší přípustná teplota pro trvalý kontakt s membránou nebo vakem je 70 °C, naopak nejnižší přípustná teplota je ≤ 0°C (týká se chladících systémů).

Princip

V topném systému

Oddělovací nádoba V je nahoře připojena k systému.
Expandující voda ze systému s teplotou > 70 °C vytlačuje chladnější vodu z oddělovací nádoby do expanzní nádoby.

V chladícím systému

Oddělovací nádoba V je k systému připojena dole.
Expandující voda ze systému s teplotou ≥ 0 °C vytlačuje vytlačuje teplejší vodu z oddělovací nádoby do expanzní nádoby.

Technické parametry

  • Použití v topných systémech s teplotou vratné vody > 70°C nebo v chladících systémech s teplotou ≤ 0°C.
  • Schváleno podle EU směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG.
  • Šedá barva

Výrobní řada - 10 barů / 120 °C

Označení Objednací číslo Výkres
V 60 8402600 knihovna
V 200 8701800 knihovna
V 300 8701900 knihovna
V 350 8702400 knihovna
klíč označení: číslo udává celkový objem v litrech Vn

Výrobní řada - 6 barů / 120 °C

Označení Objednací číslo Výkres
V 500 8852800 knihovna
V 750 8851800 knihovna
V 1000 8851905 knihovna
V 1500 8852305 knihovna
V 2000 8852405 knihovna
V 3000 8852505 knihovna
V 4000 8853405 knihovna
V 5000 8854805 knihovna
klíč označení: číslo udává celkový objem v litrech Vn

Reflex oddělovací nádoba V může být také využita jako akumulační nádoba v topném nebo chladícím systému.