Expanzní automaty Reflexomat

expanzní automat

expanzní automat, který řeší i složité tlakové poměry

Reflexomat je expanzní automat, který udržuje tlak v soustavě pomocí přepouštěcího ventilu a kompresoru, je určený pro topné a chladicí soustavy. Při chladnutí v soustavě klesá tlak, kompresor zapne a vytvoří potřebný tlak, který vytlačuje vodu z nádoby do soustavy. Při zvýšení teploty se v soustavě tlak zvýší, otevře se přepouštěcí ventil a voda se přepouští do nádoby, při tom magnetický ventil vzduch z nádoby odpouští. Uskladněná voda je od vzduchu oddělena kvalitní butylovou membránou.

jednokompresorové zařízení U jednokompresorového zařízení je do objemu nádoby 800 litrů řídící jednotka umístěna nahoře na nádobě, v ostatních případech na stěně nádoby.

Efektivní řešení pro velké tepelné výkony do 24 MW: k základní nádobě s řídící jednotkou je možné doplňovat přídavné nádoby a doplňkové kompresory.