Expanzní automaty Reflexomat Compact

Kompresorový expanzní automat pro menší soustavy

Kompresorový expanzní automat pro menší soustavy.

Reflexomat Compact zaplňuje mezeru mezi membránovými tlakovými expanzními nádobami a expanzním automatem Reflexomat. Zvětšený objem vody vlivem zvýšení teploty v topné nebo chladicí soustavě se přepouští do tlakové nádoby. V plynovém prostoru, který je od vody oddělený velmi kvalitní butylovou membránou, se začne snižovat tlak v plynovém prostoru odpouštěním plynu přes elektromagnetický ventil. Při chladnutí soustavy se v plynovém prostoru vytvoří kompresorem potřebný tlak a voda z nádoby se vytlačuje zpět do soustavy. V soustavě je udržován tlak v rozmezí + / - 0,1 baru.

Výrobní řada - 6 barů / 70 °C

Typ Objednací číslo Průměr (mm) Výška (mm) Připojení Výkres
RC 200 8806405 634 1320 R 1 knihovna
RC 300 8801705 634 1620 R 1 knihovna
RC 400 8802805 740 1620 R 1 knihovna
RC 500 8803705 740 1745 R 1 knihovna