Akumulační nádrže

Akumulační nádrže

S rostoucími cenami energií, ale také důrazem na ekonomický a ekologický provoz vystupují do popředí inteligentní systémy vytápění. Ruku v ruce s využíváním obnovitelných zdrojů, solární energie nebo tepelných čerpadel roste i uplatnění akumulačních nádrží. Ty zajišťují hospodárnost progresivních topných (i chladicích) soustav, stejně jako tradičních soustav s kotlem na tuhá paliva.

Ať již využíváte jakýkoliv zdroj, akumulační nádrže z portfolia společnosti Reflex vám pomůžou s efektivnější distribucí a uchováním energie.

Akumulační nádrž, nazývaná také akumulační nádoba, slouží již dle svého názvu především k akumulaci tepla, tedy jeho shromažďování a uchování. Má význam v případech, kdy lze teplo získat levně z alternativních zdrojů nebo je ho v určitém čase nadbytek, a je třeba ho uchovat pro spotřebu v jiném čase.

Akumulační nádrž přináší výhody bez ohledu na konkrétní typ topného zdroje. Uplatní se v soustavách sestávajících nejenom z klasického kotle na tuhá paliva nebo elektrické kotle, ale slouží také v soustavách s tepelnými čerpadly, solárními kolektory, krbovými vložkami aj. Moderní akumulační nádrž dokonce dokáže uchovat energii pocházející z různých zdrojů, kombinuje několik zdrojů současně.

Akumulační nádrže Reflex

Společnost Reflex nabízí optimální řešení pro jakýkoliv systém vytápění nebo chlazení. Vedle profesionálních služeb, poradenství a technického návrhu se díky šířce a kvalitě portfolia postará i o bezproblémový provoz a dlouhodobou efektivitu instalované soustavy.

V oblasti akumulačních nádrží najdete pod značkou Reflex celkem šest standardních velikostí, samozřejmě nechybí žádaný objem 1000l. Díky několika připojovacím místům nabízí tyto akumulační nádoby rozmanité možnosti zapojení.