Žádost o uvedení do provozu

Tento formulář slouží k objednání našich servisních techniků na uvedení Vámi zakoupeného zařízení do provozu. Výhodou je, že nazapomenete sdělit některé podstatné údaje pro zprovoznění zařízení. Formulář můžete vyplnit, vytiskout a zaslat k nám faxem nebo odeslat pomocí elektronické pošty Vámi zadané údaje stisknutím tlačítka odeslat (pokud máte k dispozici připojení do internetu).

OBJEDNÁVKA:  Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

 - takto označené údaje jsou povinné

Objednatel - firma:

required 
required
required
required
required

Dodavatel - firma:
Firma : REFLEX CZ
Adresa : Sezemická 2757/2
Město : 193 00 Praha 9
Telefon : +420 272 090 311
Fax : +420 272 090 308
E-mail : reflex@reflexcz.cz
Web : www.reflexcz.cz

Objednávám uvedení do provozu níže specifikovaného zařízení za cenu:

 
 

Místo instalace:

required 
required
required
required
required

 
Nutné odsouhlasit termín s dispečinkem servisu.

:


Pro uvedení do provozu je nutno dodržet následující podmínky. Pokud nebude zařízení připraveno k uvedení do provozu, uhradí objednatel vícenáklady:

Pravidla připojení stanice jsou uvedena v návodu k používání a technických podkladech firmy Reflex. Níže je popsán stav na staveništi, za kterého je možné provést zprovoznění automatu:
 1. Připravená zásuvka 230V/10A pro připojení stanice typu Variomat 1 / Servitec 35.
 2. Připravený přívod 230V/10A (pro vyšší typy 16A) pro připojení stanice typu
  Variomat 2-1 / 35.
 3. Připravený kabel pro chybové hlášení, pokud je požadováno.
 4. Dokončená přípojka dopouštěcí vody tak, aby ji bylo možno použít pro napuštění nádoby stanice řady Variomat, nebo dokončená přípojka dopouštěcí vody s dostatečným přetlakem - pro stanice řady Servitec cca 2,5 baru, pro stanice řady Reflexomat o cca 1 bar vyšší, než je tlak v topném řádu.
 5. Dokončená přípojka na výtlak čerpadla - pozor na směr proudění v hlavním řádu.
 6. Dokončená přípojka přepouštěcí větve - pozor na směr proudění v hlavním řádu.
 7. Nádoba automatu řady Variomat a Reflexomat není naplněna vodou a není nevhodně zatížena (např. lešení apod.).
 8. Uzemnění nádoby stanice Variomat a Reflexomat není provedeno na noze se snímáním hladiny (kratší noha).
 9. Připojení základní nádoby stanice Variomat s řídící jednotkou a Reflexomat se systémem a v případě použití i s přídavnou nádobou je provedeno pomocí flexibilní hadice.
 10. Systém nebo jeho část s připojenou stanicí je naplněný topným médiem, odvzdušněný a po tlakové zkoušce.