Uvedení zařízení do provozu

Firma Protto servis – firemní servis Reflex Vám nabízí uvádění do provozu všech zařízení Reflex, která odborné uvedení do provozu vyžadují, nebo na která si sami netroufnete. V rámci uvádění zařízení do provozu získá zákazník kromě zprovoznění zařízení také zaškolení obsluhy a druhou návštěvu servisního technika např. pro následné upravení nastaveních parametrů řídící jednotky po zkušenostech ze zkušebního provozu, nebo na zaškolení obsluhy. Druhou návštěvu je možné využít pro konzultaci zapojení zařízení na místě instalace.

Uvedení do provozu autorizovaným servisem Vám zajistí také kompletní budoucí péči o Vaše zařízení, zahrnutí do programu revizí a možnost uzavření servisní smlouvy.

Ceny uvedení do provozu
Objednání uvedení do provozu
Příprava pro uvedení do provozu