Pravidelné revize zařízení

V rámci poskytovaných servisních služeb nabízí firma Protto servis jedinečnou službu všem provozovatelům a majitelům zařízení Reflex – pravidelné roční revize. V případě uskutečnění těchto revizí může být zákazníkovi poskytnuta prodloužená záruka na celé zařízení až na 5 let a v některých případech dokonce 7 let. Kromě této mimořádné záruční doby získá zákazník přístup k informacím z databáze všech servisních zásahů na svém zařízení, výpisy parametrů, možnost pravidelné aktualizace SW zařízení, predikci oprav a záznam nastavení řídící jednotky zařízení.

Kontakt na servis.