Odlučovače mikrobublin Exvoid

Odlučovače mikrobublin exair

Slouží pro odloučení mikrobublinek z oběhové vody a jejich odvedení ze soustavy

Volné plynové bublinky při oběhu zapříčiňují hluk, brání cirkulaci teplonosného media, rozrušuji usazeniny v potrubí a narušuji tak bezvadnou funkci otopných nebo chladicích soustav. Za účelem spolehlivého odlučováni plynových bublin, a to i mikrobublin, nacházejících se v oběhové vodě, byl vyvinut odlučovač reflex ‚exair‘. Zvlášť učinný je tento odlučovač v soustavách s malými statickými výškami (půdní uspořádání kotelen) zejména v místech, v nichž mohou v důsledku termického odplyňování a poklesu tlaku volné plynové bubliny vznikat.

Technické údaje:

  • s integrovaným průmyslovým odvzdušňovačem reflex ‚extop‘
  • těleso z mosazi, oceli
  • montážní poloha vodorovná, svislá
  • varianty připojeni: zavit, svěrný kroužek, příruba, navařovací hrdlo
  • max. provozní tlak: 10 bar
  • provozní teplota: 110 °C / 180 °C