Fillcontrol Plus: spolehlivý a osvědčený

reflex 'fillset' und reflex 'magcontrol'

Zařízení 'Fillcontrol Plus' je bez čerpadla a zabezpečuje kontrolu a doplňování v závislosti na tlaku v soustavách s tlakovými expanzními nádobami. Při doplňování ze systému pitné vody je nutné předřadit oddělovací člen 'Fillset'.

Základní technické údaje

  • Objednací číslo: 8812100
  • Max. provozní přetlak: 10 barů
  • Max. provozní teplota: 90 °C
  • Hodnota kVS - samotný magcontrol: 1,4 m3/h
  • Hodnota kVS - ve spojení s fillsetem: 0,7 m3/h
  • Min. tlak zdroje doplňování: p0 + 1,3 baru *)
  • Max. tlak zdroje doplňování: p0 + 4,0 baru (při překročení předřadit redukční ventil)

*) p0 = tlak plynu v expanzní nádobě = minimální provozní tlak v soustavě