Likvidace obalů, elektrozařízení

Likvidace obalů

Společnost REFLEX CZ s.r.o. je prostřednictvím autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. zapojena do systému sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru obalů a využití odpadu z obalů.

Ekologická likvidace našich výrobků

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat naše vysloužilá elektrozařízení.

Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Zákona o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. je zajištěna "Smlouvou o kolektivním plnění výrobce elektrozařízení" v rámci kolektivního systému REMA Systém, a.s. Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4.

https://www.rema.cloud/

Jak se zbavit starého spotřebiče?

  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
  • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
  • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

Proč recyklovat?

Elektrozařízení, obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů, jako jsou například kovy, plasty, sklo. Součástí spotřebičů jsou i velmi nebezpečné látky pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména železo, zinek, rtuť, olovo a kadmium.

Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Předáním elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.