Instrukce pro uvedení do provozu

Stavební připravenost automatu

Pro to, aby bylo možné bezproblémové spuštění automatů Reflex, je nutné před příjezdem servisního technika provést následující činnosti:

Variomat, Gigamat

 1. Zapojit přívod dopouštěné vody (chladícího media) na solenoid dopouštění (pol. 4 návodu k používání) a upravit tlak na max. 5 bar - doporučujeme instalovat před solenoid filtr
 2. Zaplavit topný (chladící) řád vodou (chladícím mediem)
 3. Připravit el. přípojku dle typu stanice
  • Variomat 1 zástuvka 230V 16A
  • Variomat 2-1 a 2-2 pevný přívod 230V 16A
  • Gigamat pevný přívod 3x400V - proud dle štítku zařízení
 4. Základní, ani příp. ostatní nádoby automatu nekotvit k zemi a nenapouštět vodou (chladícím mediem)
 5. Pořadí napojení a dimenzi napojení výtlaku čerpadla a přepouštění provést dle návodu k používání (str. 10 návodu k používání)

Servitec

 1. Zapojit přívod dopouštěné vody (chladícího media) na solenoid dopouštění (pol. 6 návodu k používání) a upravit tlak na max. 5 bar - doporučujeme instalovat před solenoid filtr
 2. Zaplavit topný (chladící) řád vodou (chladícím mediem)
 3. Připravit el. přípojku
  • Servitec 15 zástuvka 230V 10A
  • Servitec 35 a 60 pevný přívod 230V 16A
 4. Expanzní nádobu zapojit dle návodu k používání (str. 8 návodu k používání) - doporučujeme instalovat mezi topný řád a expanzní nádobu kulový kohout s vypouštěním
 5. Pořadí napojení a dimenzi napojení výtlaku čerpadla a přepouštění provést dle návodu k používání (str. 8 návodu k používání)

Magcontrol

 1. Zapojit přívod dopouštěné vody (chladícího media) dle návodu k používání (str. 5 návodu k používání) a upravit tlak na max. 5 bar - pokud není použit fillset doporučujeme instalovat před magcontrol filtr
 2. Dodržet dimenze připojení Magcontrolu v závislosti na délce potrubí (str. 5 návodu k používání)
 3. Zaplavit topný (chladící) řád vodou (chladícím mediem)
 4. Připravit el. přípojku - zásuvka 230V 1A (10W)
 5. Expanzní nádobu zapojit dle návodu k používání (str. 5 návodu k používání) - doporučujeme instalovat mezi topný řád a expanzní nádobu kulový kohout s vypouštěním

Reflexomat

 1. Zapojit přívod dopouštěné vody (chladícího media) na příp. solenoid dopouštění - není součástí dodávky (str. 11 návodu k používání) a zajistit tlak dopouštěné vody min. o 1,5bar (při použití fillsetu o 3 bar) vyšší, než je provozní tlak v topném (chladícím) řádu. Doporučujeme instalovat před solenoid filtr
 2. Zaplavit topný (chladící) řád vodou (chladícím mediem)
 3. Připravit el. přípojku dle stítku stanice
 4. Základní, ani příp. ostatní nádoby automatu nekotvit k zemi a nenapouštět vodou (chladícím mediem)
 5. Dimenzi napojení automatu provést dle světlosti hrdla na automatu - nad 10 m délky o stupeň vyšší