FillSoft: doplňování změkčenou vodou

Změkčovací filtr

Změkčovací filtr pro první plnění a doplňování vaší soustavy vodou, ze které se nebudou tvořit vápenaté usazeniny.

Patrony buď pro katexové změkčení, nebo pro demineralizaci - více v ceníku A, str. 43.

Usazeniny vápence na stěnách kotle a na armaturách vedou ke ztrátě účinnosti a hydraulickým problémům ve vaší topné soustavě. Příslušné technické normy (např. VDI 2035, TRD 612,...) sice upozorňují na to, aby voda v otopné soustavě měla stanovenou kvalitu, ale tyto hodnoty lze dnes bohužel zajistit jen u větších instalací pomocí automatických změkčovacích stanic s poměrně vysokými pořizovacími náklady.

Současně platný předpis VDI 2035 požaduje, aby u oběhové topné vody, a to i u soustav s menšími výkony, byla učiněna opatření k zamezení tvorby kamene v závislosti na místní tvrdosti vody.