Expanzní nádoby

Expanzní nádoby slouží v uzavřených systémech pro kompenzaci změny objemu kapaliny při ohřevu. V solárních systémech se používají na glykolovém okruhu nádoby typu S, které jsou odolné vůči glukolu až do koncentrace 50% a navíc jsou stavěné na přetlak až do 10 barů. Expanzní nádoba je instalována na vratné větvi. Pro systémy pitné vody se používají expanzní nádoby typu DD a DT5, které mají hygienický atest na pitnou vodu. Chrání zásobníky při ohřevu proti deformacím a tím snížení životnosti a navíc zamezí únikům vody z pojistných armatur. Instalují se na přívodu studené vody.