Doplňovací automaty 'Fillcontrol'

reflex 'fillset' und reflex 'magcontrol'

Systémy, s nimiž bude expanzní zařízení fungovat optimálně

I v uzavřených, dobře „utěsněných“ topných a chladicích soustavách dochází ke ztrátám vody. Jsou způsobeny difuzí vodní páry nebo drobnými úniky vody těsněním. Pokud není včas a v potřebném množství voda doplněna, není dále zaručena funkce expanzního zařízení. A vzápětí přicházejí problémy se vzduchem. Doplňovací zařízení Reflex se trvale starají o tu správnou zásobu vody v expanzní nádobě – a tím o optimální tlak v celé soustavě!