Doplňovací a odplyňovací zařízení 'Servitec'

reflex 'servitec' Servitec - odplyňování při nástřiku do podtlaku = účinná ochrana vašeho zařízení

Speciálně konstruovaná podtlaková nastřikovací trubka umožní to, že odplyňovací zařízení 'Servitec' odstraní plyny z vody téměř beze zbytku - jedná se o rozpuštěné plyny, které jsou v čerstvé povrchové vodě kterou se plní soustava, nebo se do oběhové vody dostávají difuzí a chemickými reakcemi, nebo při uvádění do provozu po opravách soustavy.
Díky různým režimům pro trvalé a intervalové odplyňování je možné optimálně nastavit proces odplyňování při najíždění a normálních provozních podmínkách.