Automatické průmyslové odvzdušňovací ventily Extop

Automatické průmyslové odvzdušňovací ventily extop

Slouží pro odvádění velkého množství vzduchu

Reflex ‚Extop‘ zajišťuje automatické odváděni vzduchu a jiných plynů ze soustavy do okolní atmosféry. Procesy plněni a vypouštění u prvního či opakovaného plněni např. vytápěcích, solárních nebo chladicích soustav lze uskutečňovat bez obtíží. Pomoci zařízeni reflex ‚Extop‘ je vzduch nashromážděný v nejvyšších bodech nebo k tomu zvlášť uzpůsobených sběrných místech rychle a bezpečně odváděn do atmosféry.

Technické údaje:

  • těleso z mosazi
  • pro svislou montáž
  • připojeni na soustavu Rp ½“
  • použiti do 110 resp. 180 °C a 10 barů přetlaku