Akumulační nádoby

Akumulační nádoby

Hospodárný provoz domácností, institucí i podniků jde ruku v ruce s nárůstem zájmu o alternativní zdroje energie, solární kolektory nebo tepelná čerpadla. Tyto moderní, ekologické a ekonomické technologie pracují efektivně zejména v soustavách, ve kterých nechybí akumulační nádoby. Progresivní akumulační nádoby se však stejně tak dobře uplatní v tradičních topných okruzích. Mj. dokážou zajistit i efektivní provoz chladicích systémů.

Akumulační nádoby s širokým spektrem praktického využití najdete v portfoliu společnosti Reflex.

Akumulační nádoba, nazývaná také akumulační nádrž, slouží k akumulaci tepla. Na to ostatně ukazuje již její název. Jde o shromažďování tepla za situace, kdy je ho nadbytek a jeho uchování tak, aby se dalo využít v čase, kdy je reálně potřebné. Akumulační nádoba zajišťuje hospodárný provoz tepelného čerpadla, ale také solárních kolektorů. Provoz těchto zařízení totiž může díky zapojení akumulační nádoby probíhat v optimálním režimu, s maximální účinností, bez ohledu na aktuální potřebu tepla. Stejně tak je zajištěna účinnost systémů s krbovou vložkou nebo se zapojeným kotlem na tuhá paliva. Spalování probíhá efektivně bez nutnosti snižovat výkon. Prodlužuje se tak také životnost kotlů.